Ondergrond kunstgras

Voor de aanleg van het kunstgras, is he belangrijk goed te kijken naar de soort grond dat er ligt in uw tuin en hoe intensief het kunstgras gebruikt gaat worden om problemen met de waterafvoer en stabiliteit van de ondergrond, in de toekomst te voorkomen, passen wij de ondergrond van het kunstgras aan op de soort grond die er ligt en hoe intensief het kunstgras gebruikt gaat worden.

De ondergrond van het kunstgras moet stabiel zijn, draagkrachtig zijn en voldoende water door kunnen laten


Ondergrond van bestrating zand

Wanneer er sprake is van ‘’normale’’ zwarte grond en het kunstgras en het kunstgras niet al te intensief gebruikt gaat worden, leggen wij een zandbed aan van bestrating zand.

Deze ondergrond is voldoende waterdoorlatend en is prima bestand tegen bijvoorbeeld het plaatsen van een lounge set of spelende kinderen.


Wanneer het kunstgras intensiever gebruikt gaat worden ( voetbal en, speeltoestellen e.d.) zullen wij het zandbed hierop moeten aanpassen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.


Gebruik liever geen ophoogzand, dit is vaak niet waterdoorlatend en stabiel genoeg.

Ondergrond van brekerzand.

Wanneer er bijvoorbeeld een speeltoestel in uw tuin staat, of kinderen zullen gaan sporten op het kunstgras, zal de ondergrond van het kunstgras extra stabiel moeten zijn. Een iets duurdere variant voor het bestrating zand is brekerzand. Brekerzand is eigenlijk geen zand maar grind dat fijn gemalen is tot zand. Door de hoekige vorm van de zandkorrel is de ondergrond wat stabieler dan bestrating zand.

Ondergrond van grove en fijne lava

Wanneer er bij u sprake is van een klei of leem ondergrond en/of de ondergrond slecht water doorlatend is, gebruiken wij grove en fijne lava als ondergrond. Lavasplit is een vulkanisch gesteente, poreus materiaal en daardoor ook licht van gewicht.

De draagkracht van de lava is zeer hoog, deze ondergrond is dus geschikt bij intensief gebruik van het kunstgras.

Ondergrond van valdemping

Als er speeltoestellen in uw tuin aanwezig zijn, kunt u er voorkiezen een val dempende onderlaag te laten aanleggen. De platen zorgen voor een zachte en valveilige onderlaag.

Op openbaren speelgelegenheden is het verplicht valdemping te laten aanleggen. De dikte van de valdemping platen is afhankleijk van de hoogte van de speeltoestellen.

Balkon of dakterras

Om groen aan te brengen op uw balkon of dakterras, biedt kunstgras een uitkomst. Het kunstgras kan op een egale ondergrond, direct geplaatst worden. 

Om de ondergrond zachter te maken, kunt u ervoor kiezen val demping aan te laten leggen onder het kunstgras. 

TUINENKUNSTGRAS.NL KUNSTGRAS LEGGEN KUNSTGRASLEGGEN IN KUNSTGRAS IN
       

Like ons op Facebook

Volg ons en blijf op de hoogte van Tuin en Kunstgras en de laatste ontwikkelingen in kunstgras.